DOKUMEN PENGESAHAN IDENTITI

Kami mesti mengesahkan semua identity pelanggan sebagai prosedur pelanggan onboarding kami.

DOKUMEN PENGESAHAN IDENTITI WAJIB

Dokumen asas yang diperlukan oleh kami adalah ID yang dikeluarkan oleh kerajaan, gambar selfie (Jika di luar NZ), dan penyata bank atau bukti pemilikan akaun.

Kami akan meminta dokumen sokongan jika diperlukan.

id-card1

ID yang dikeluarkan oleh kerajaan

Pasport
(Bahagian dengan foto dan
bahagian tandatangan)

Atau

Kad Pengenalan
(Bahagian depan dan belakang ID)

id selfie2

Gambar Selfie dengan ID


Sila ambil gambar selfie dengan memegang ID anda
bank-statement3

Penyata Bank

Penyata Bank mesti mengandungi

Nama,
Alamat Rumah dan
Nombor Akaun anda

Tarikh mestilah dalam
3 bulan dari tarikh permohonan

bill4

Bukti Alamat Rumah

Nama,
Tarikh dan
Alamat Rumah anda

Tarikh mestilah dalam
3 bulan dari tarikh permohonan

KUALITI IMEJ DAN DOKUMEN

Versi PDF untuk Penyata Bank disyorkan

Sila pastikan semua imej adalah:

Jelas, halaman penuh, dan menunjukkan muka penuh anda

Saiz minimum: 200Kb

Saiz maksimum: 16Mb

Sekurang-kurangnya 500px

Format yang diterima:

PDF

PNG

JPG

Tangkapan Skrin


Sila hubungi kami di sini jika anda ada sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan

Trading Room